O škole

12.srpna 2021  |  

Na základní školu do Višňové chodí žáci prvního stupně, tedy děti od první do páté třídy. Vzhledem k malému počtu žáků (50 dětí) je škola čtyřtřídní (4. a 5. ročník  má vyučování společně). Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu Zdravá škola pro všechny. Od 1. září 2023 probíhá od 1. třídy povinná výuka anglického jazyka. Žáci 1. a 2. ročníku se učí anglický jazyk 1 hodinu v týdnu, metodou Helen Doron  - Super Nature.

Výuka informatiky probíhá ve 4. a 5. ročníku, mladší děti se seznamují s prací na PC v kroužku a v rámci ostatních předmětů. Práce na počítačích je pro děti poučením i zábavou.

Součástí vyučování jsou také tzv. projektové dny – vícedenní tematicky zaměřené bloky, kdy žáci formou komplexního prozkoumání problému nebo jevu plní učební plány jednotlivých předmětů.

Žáci naší školy se pravidelně účastní různých soutěží, např. Matematický Klokan, přespolní běh, vybíjená, Mc Donald´s Cup či soutěž v atletické všestrannosti.

Škola je vybavena také literárním kabinetem, který je otevřen pro děti vždy o přestávkách a odpoledne. Literární kabinet navštěvují pravidelně všichni žáci.

V každé učebně je umístěna interaktivní tabule pro výuku i počítač pro kantory s napojením na internet. V po­čítačové třídě je 10 notebooků s napojením na internet a interaktivní tabule, kterou mohou pedagogové využívat při vzdělávání.

Škola pravidelně pořádá návštěvy divadelních představení v Příbrami nebo v Praze. Koncem školního roku jezdí žáci na projektové vyučování s přespáním. Dlouho očekávanou událostí je i školní jarmark spojený se zahájením adventu a vánoční besídkou. Zahradní slavnost konáme při ukončení školního roku.

Plán akcí ve škole je uveřejněn v sekci Kalendář ZŠ a MŠ, který je průběžně aktualizován.

V základní škole pracuje celkem 9 zaměstnanců:

  • 5 učitelek - Mgr. Lucie Jehličková, Mgr. Lucie Bernatová,  Mgr. Šárka Svojtková, Mgr. Stanislava Karlová, Mgr. Hana Matysová
  • vychovatelka ŠD  - Bc. Danuše Havlová
  • asistent pedagoga - Mgr. Lenka Baštová, Monika Fojtíková
  • školnice

Ředitelkou školy je od 1. září 2021 Mgr. Lucie Jehličková. Kontakty na učitele najdete zde.

Konzultační hodiny jsou denně od 7:00 do 7:30 hodin a od 11:30 do 13:00 hodin mimo pondělí. Mimo tyto termíny je možno dohodnout si s učitelkami také individuální pohovory.

Do naší školy docházejí či dojíždějí žáci z Višňové a z několika okolních obcí (Drásov, Ouběnice, Dlouhá Lhota, Obory).

 


další obsah

Základní škola
Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 18. června 2024
a svátek má Milan.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Višňová, příspěvková organizace

Višňová 35,
262 61  Višňová
IČ: 75034760
739 676 072
770 700 568
info@skolavisnova.cz
a7fmizv

Tento web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.