O školce

7.září 2023  |   Mateřská škola  |  

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:30 do 16:30 hod.

Děti se přijímají v době od 6:30 hod do 7:50 hodin. Poté se MŠ až do 12 hodin z bezpečnostních důvodů uzamyká. Pro vstup do budovy bylo nově nainstalováno zařízení (zvonek) s kamerovým systémem.

Mateřská škola se nachází v centru obce Višňová.

    Jedná se o jednopodlažní budovu s rozlehlou zahradou. 


Školka má 2 třídy s homogenním uspořádáním. V přízemí budovy je třída Berušek a v prvním patře je třída Sluníček. 

Třída Berušek

·        do této třídy jsou přijímány děti zpravidla od dvou do čtyř let 

·        je zaměřena zejména na klidný vstup dětí do mateřské školy, adaptaci dětí, pomoc při navazování kamarádských vztahů, rozvoj poznávacích, tělesných, estetických a společenských návyků                               a dovedností 

  

  


Třída Sluníček

·        do této třídy jsou přijímány děti zpravidla od čtyř do šesti let 

·        jedná se především o třídu předškolních dětí 

·        je zaměřena na systematickou přípravu dětí do základní školy

  

    


V mateřské škole pracuje 6 zaměstnanců:

·        4 učitelky: Alena Baková, Petra Černohorská, Marjana Spoustová, Marie Šmejkalová

·        Asistentka pedagoga: Radka Pinkasová

·        Školnice

 

Cíle vzdělávání

Cílem našeho vzdělávání je výchova dítěte se zdravým sebevědomím, které je v rámci svých schopností a možností schopno zvládat běžné životní situace, seznamuje se s životem kolem sebe. Má touhu poznávat všechno nové. Učí se komunikovat a žít ve společnosti. 

Pro naplnění předpokladů a rozvoje osobnosti každého dítěte používáme především prožitkové i kooperativní učení hrou. Je založeno na přímých zážitcích dítěte, podporuje dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcuje radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Ve vzdělávání využíváme spontánních nápadů a poskytujeme dítěti dostatek prostoru pro spontánní aktivity. 

V určité míře využíváme situační učení, založené na vytváření a využívání situací, které poskytují praktické ukázky životních situací. 

Dále také spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby. Proto je potřeba poskytovat dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné. 

Vzdělávání dětí v mateřské škole je založeno na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Učitel je průvodce dítěte na cestě poznáním, probouzí v něm aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. 


Školková zahrada

   


další obsah

Mateřská škola
Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 18. června 2024
a svátek má Milan.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Višňová, příspěvková organizace

Višňová 35,
262 61  Višňová
IČ: 75034760
739 676 072
770 700 568
info@skolavisnova.cz
a7fmizv

Tento web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.