Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

kalendar.png Kalendář školy

 

Plán pravidelných akcí ZŠ ve Višňové ve školním roce 2017/2018

 

Září  Výstava -„Fenomén Merkur“

                  Výlet pro děti a rodiče ve spolupráci s Radou rodičů

                  Sběr papíru a kaštanů

                  Evropský den jazyků

Říjen         Projektový den – „Dobré skutky pro přírodu“ (Ekocentrum Čapí hnízdo)

                  Podzimní úklid

                  Sportovní soutěže ve školní družině

Listopad    Výtvarná soutěž „Barevní draci“

                  Volné odpoledne – „Svatomartinský lampionový průvod“

                  Sběr papíru

                  Zahájení adventu s vánočním zpíváním a dětský trh

Prosinec    Mikulášská nadílka

                  Návštěva Centra Rožmitál pod Třemšínem (Domov pro seniory)

Leden        Den otevřených dveří

Únor Recitační soutěž

                  Masopustní průvod

                  Soutěž v anglickém jazyce

 Březen    Jarní úklid

                  Hudební soutěž „Malí zpěváčci“

                  Sběr papíru

Duben   Zápis do 1. třídy

                  Dopravní hřiště

                  Dopravní soutěž „Zebra se za tebe nerozhlédne“

                  Den Země – projekt

                  Čarodějnické odpolledne

Květen       Školní výlet

                   Projektový týden „Pohádka a film v dětském světě“

                   (Škola v přírodě)

Červen       Sportem ke zdraví – sportovní višňovské hry

                   Letní zahradní slavnost

                   Sběr papíru

                   Hudební koncert pro rodiče a přátele školy

 

V průběhu celého školního roku se budou žáci zúčastňovat sportovních soutěží v rámci okresního kola školní Sportovní ligy a dalších akcí.

 

Poznámka: Kalendář bude průběžně aktualizován.

Kalendář Kalendář školy a školky
Kalendář 20. 4. 2018
-
4. 5. 2018

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VIŠŇOVÉ

Dne 3.5.2018 od 8:00 do 14:00 hodin proběhne v budově MŠ zápis k předškolnímu vzdělávání.

K zápisu je nutno doložit: ,, Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,,

                                           ,, Rodný list dítěte,,

                                           ,, Průkaz totožnosti zákonného zástupce,,

                                           ,, Lékařské potvrzení o povinném očkování dítěte,,

 

,,Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,, je možné vytisknout z webových stránek – odkaz ,,FORMULÁŘE,, nebo osobně vyzvednout v MŠ.

,,Kritéria pro přijetí do MŠ,, jsou zveřejněna na nástěnce v mateřské škole.